Contact

Vita Tua Coaching verzamelt of gebruikt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt: in dit formulier om per mail en/of telefonisch te communiceren over afspraken en om informatie uit te wisselen.
Met het invullen van het contactformulier en door mij te mailen ga je akkoord met mijn privacy verklaring. Deze vind je onderaan de website.


Vita Tua Coaching collects or uses personal data only for the purpose for which it was provided: in this form e-mail and/or telephone contact details in order to communicate about appointments and to exchange information.

With filling out the contact form and by e-mailing me, you agree to my privacy statement. You can find this at the bottom of the website (available in English)