Home » Blogs » Een eerste kleine stap ...

Een eerste (kleine) stap ...

Bewust worden is de eerste kleine stap naar jouw vitaliteit

De weg om je vitaler te voelen is zoiets als de weg naar Rome: er is veel keus en er zijn veel manieren om uiteindelijk te bereiken wat je wilt. Mijn ervaring is dat iedere verandering, onafhankelijk van je gekozen route, begint met een eerste (kleine) stap.

En dat is bewust worden.

Je kunt namelijk pas iets oplossen als je weet wat exact het probleem is. Klachten los je op door de onderliggende problemen op te sporen en te verkennen. Zowel professioneel als persoonlijk.

Een oefening die mij hierbij (nog steeds) helpt, wil ik hier met je delen, deze noem ik mijn ABC-tje

 

Aandacht: als je iets doet, met hoeveel aandacht doe je dat? Waar is je aandacht?

Bewust: welke signalen pik je op? Wat ervaar je? Wat voel je? Wat zie je? Wat hoor je? 

Contact: hoe wederkerig is jouw contact met de ander? In hoeverre speelt oordeel een rol? Of juist acceptatie? Dit geldt ook voor je contact met klachten die je hebt, of met spanning die je in je lichaam voelt.

Mijn ABC-tje is op verschillende manieren en momenten toe te passen. Een eenvoudig voorbeeld ter illustratie: de eerstvolgende keer dat je je handen wast, vraag dan aan jezelf:

A: Waar is mijn aandacht? Is dat bij het water dat over je handen stroomt? Bij de zeep die schuimt? Of bij het lastige gesprek van die ochtend met een collega? Of bij je ‘to-do’-lijstje: ‘oh ja, dat moet ik niet vergeten!’ Of welk onderwerp dan ook dat je gedachten bezig houdt. Hoe zou het voor je zijn om je aandacht te richten op wat je aan het doen bent, namelijk je handen wassen, en al je andere gedachten (letterlijk) te laten vervliegen?

B: Als je bewust je aandacht richt op wat je aan het doen bent: wat ervaar je? Welke signalen pik je op? Wat hoor je? Wat voel je? Wat zie je? Misschien duiken je gedachten weer op? Wat zeg je tegen jezelf?

C: Maak contact met wat je ervaart en hou dat contact vast. Als je merkt dat je aandacht afdwaalt, breng het weer terug naar wat je aan het doen bent en de signalen die je daarbij ervaart. Neem alleen je ervaringen waar.

Deze oefening toepassen helpt je bewuster worden bij wat je doet (je traint mindfulness) en het is een manier om jezelf te leren kennen. Een paar tips hierbij:

  • Stel vooral open vragen die jezelf ruimte geven zoals hiervoor aangegeven.
  • Het helpt als je jezelf nieuwsgierig opstelt: hoe zit dat eigenlijk bij mij?

Wellicht gaan patronen je opvallen: wat zeg je tegen jezelf? Hoe ga je om met wat je ervaart en voelt? Voel je je oké bij wat je ervaart? Of juist niet? Mopper je op jezelf omdat je gedachten van geen ophouden weten? Of stond (in het voorbeeld) de kraan te hard, ben je daardoor nat geworden en mopper je daarom? Schrijf het voor jezelf op en lees na een dag of een week je notities door: wat valt je op?

Het mooie is dat er geen goed of fout is in deze oefening: alle ervaringen en antwoorden zijn juist want ze maken jou steeds duidelijker hoe jij leeft gedurende de dag, gedurende de week. Ook met de oefening stoppen of het vergeten is informatie!

Mijn ABC-tje kan je helpen om een eerste (kleine) stap te zetten. Je kunt met iets simpels als je handen wassen beginnen. Het kan ook achteraf om te verkennen wat er (eigenlijk) bij jezelf speelt: dat kan van alles zijn!

Hoe meer open en eerlijk je te werk gaat, hoe meer informatie je krijgt. Wees nieuwsgierig en ontdek!

 

Gepubliceerd 3 juni 2019